Lapp i brevlådan om cykelrensning?

Har du fått en lapp i brevlådan ang cykelrensning i den fastighet där du bor?

På uppdrag av din fastighetsskötare utför vi på CykelGaraget Velocraft AB en rensning av cyklar i fastigheten.

Vi tar bort övergivna och icke använda cyklar placerade i cykelrum, utvändiga cykelställ samt både i både in- och utvändiga allmänna ytor inom bostadsområdet. Detta är för att skapa en bättre ordning och trivsel i fastigheten för de boende.

Nedan följer lite information om hur rensningen genomförs.

För att vi skall kunna ta bort de cyklar som är övergivna måste vi först veta vilka cyklar som har en ägare. Därför har Ni fått ett informationsbrev i Er brevlåda. Vi på CykelGaraget Velocraft AB kommer att märka upp alla cyklar med märkningstaggar i god tid innan rensningen för att alla boende skall ha möjlighet att ta bort märkningstaggen från de cyklar som inte är övergivna. Beräknat datum för detta står angivet på lappen Ni fått i brevlådan..

Cirka en vecka innan rensningen kommer vi att skicka ut en ny påminnelse till Er.

Den aktuella dagen för rensningen samlar vi ihop alla de cyklar där märkningstaggen fortfarande sitter kvar. Vi tar även bort fastlåsta cyklar som är uppmärkta. Uppklippta lås kommer inte att ersättas om ägaren till cykeln identifieras vid ett senare tillfälle. Cyklarna dokumenteras noggrant och fraktas till CykelGaraget, Velocraft ABs förråd. Vi genomför en kontroll med polisregistret över stulna cyklar för att se så att inte någon av cyklarna är anmäld stulen.

Inom sex månader (räknat från det datum då cykelrummet/stället rensades) har Du som ägare till en eventuellt tillvaratagen cykel, efter identifiering av cykeln och överenskommelse om tidpunkt, möjlighet få tillbaks den. 

Efter sex månader från datumet då cyklarna rensades återvinns cykeln .

Vi vill på förhand passa på att tacka Er alla för Er hjälp att underlätta cykelåtervinningen som bidrar till en trivsammare fastighet samt att frigöra ytor till fastighetens aktiva cyklister.

Tack för att ni cyklar!